Om oss

Hej ! här är vi. Vi startade Draknyckeln för ca: 6 år sedan. Och vilka är vi? Siv och Stefan,

vi är ett par sedan 33 år, och har följt varandra sida vid sida, genom livet.

Vårt liv gestaltar sig mer och mer, i vårt gemensamma arbete, livet och konsten.

PÅ 80-talet bakade vi sesamkakor,carobbollar, syrade grönsaker,gjorde nötpastor....

och sålde till flera städer, på den tiden visste vi inte riktigt hur vi skulle möta myndigheter,

med alla krav som ställdes, så vi avslutade det projektet, även om våra kunder verkligen,

tyckte om våra produkter.

I början på 90-talet hade Stefan och jag en butik i Trosa som hette "Butiken Puppan"( i 3-4 år).
En butik med bl.a. Lokalt o. Globalt Hantverk + Några konstutställningar.

Under senare delen  av 90-talet verkade vi inom Näring Mat o. Hälsa.
Frigörande Dans o. skapande konster, låg oss varmt om hjärtat.

Jag Siv blev medborgarvittne -- omkring sekelskiftet -- för kvinnor som behövde terapi. Dessa år skedde många terapeutiska processer, för både mig o. Stefan. Jag gjorde mycket ideellt arbete, som utvecklades till ett Seminarium om Relation o. Trauma.
Samtidigt fick samlaren i mig utlopp. Och när de 4 första banankartongerna var samlade från Loppisar och andra ställen, hade jag min första torgdag i Gnesta-14/Maj-2003.

Efter en del torgliv, hittade vi en källarlokal i Järna, där startade Draknyckeln för ca: 6 år sedan.

Draknyckeln välkomnar  även andras resurser inom bl.a. Konsten o. hantverket, som kan presenteras ,och kommuniceras med, inom Draknyckelns ram.

Vi upplever att livet är fullt av gåvor, det gäller bara att se och ta emot dem.

Draknyckeln är en del av det mikroliv, som finns bl.a. i Järna. Ett liv som inte alltid blir synligt , eftersom som det till synes är så litet.

Men ur gräsrotsperspektiv, så är ju gräsrötterna väldigt många, så sätt igång bara!!!

Då vi är öppna för de gåvor som visar sig, så synliggörs den mångfald som finns.Det blir en mötesplats för människor, som är både Ladys o. Hippies, Prinsar o. Prinsessor etc.

I början ,då vi precis hade flyttat in i vår första lokal så försökte vi konstruera ett nätverkande och ett samarbete. Med skisser och ritningar hade vi möten på möten, det var som ett hus som byggdes på lösan sand, och  som alla sådana hus så föll det samman.Vi förstod att allt nätverkande bygger på relation och anknytning.

Nyckelord för Draknyckeln:

 • Möte
 • Relation o anknytning
 • Dialog
 • Tillit o. Förtroende
 • Intuition
 • Integritet
 • Enkelhet
 • Lätthet
 • Lekfullhet
 • LEVA HÄR OCH NU
 • etc................

Om vi någon gång har haft några visioner, så överträffas de totalt av att se livet uppenbara sig som en gåva, som det bara är att ta emot. Draknyckeln är i rörelse, organisk o. fri att växa så som det visar sig under resans gång. Draknyckeln är för oss ett sätt att Leva. Att vara i möte med det som är , så som det bara är.

Ur detta föds möjligheter och ibland är det att vara på eggen mellan Kaos o. ordning. Vi har bestämt oss att vara på plats och sluta springa.Innan Draknyckeln:

Vi har båda två gått både tillsammans och själva på oändligt många kurser, för att hitta vägen.

Det har inte varit förgäves, men det visade sig att allt vi någonsin önskat fanns precis, där vi står,

i varje ögonblick. Lite av det som hände innan finns beskrivet nedan:

 Bl.a personlighetsutveckling.  Siv: Fritidspedagog, Andningspedagog, zonterapeut.

kroppsterapeut, artist o. ledarskap, levande föda.....etc...

Stefan: Skådespelare, zonterapeut........

Vi har båda haft många arbeten, jag Siv har bl.a kört tunnelbana, arbetat som elektromekanisk

montör, som fritidspedagog, på kondis, inom vården etc...

Stefan som skådespelare, busschaufför, arbetsledare, hemkunskapslärare, han har även lärt ut

olika veg.mat till barnomsorgspersonal inom Askersunds kommun... etc...

I samband  med vårt första barns födelse blev jag Siv väldigt sjuk i en allvarlig muskelsjukdom.

Det var 1979, det som hade fungerat innan med vanligt arbete, fungerade inte längre.

Nöden är verkligen uppfinningarnas moder, så en del av det ni redan läst är , en del av det  som

steg fram. Vi fick hitta på grejer, bl.a hoppade Stefan ned i containrarna, för att hitta fynd.

Vi stod på Skärholmens loppmarknad och sålde grejer vi hittat, (som människor slängt.)

Där fick vi ihop kontantinsatsen till vårt första hus,

 en bergmansgård i Askersund.

Samtidigt med olika projekt, försökte jag Siv läka mig själv på olika sätt.

Det var svårt att hitta rätt hjälp, både för kropp själ o. ande.

Betydligt senare i livet, fick jag det stöd och den hjälp jag behövde, för att ha den stabilitet, som

möjliggör mer varaktiga livsprojekt.

De senaste 8 till tio åren, känner jag Siv en oändlig tacksamhet, för mitt liv så som det blivit,

och gestaltar sig.

Ja detta var en liten återblick, vad är essensen idag, vad är viktigt.

Draknyckeln,( namnet) startade med skapandet av( seminariet om Relation och Trauma.Att vara eller inte vara i möte med sig själv och andra. )

Och nu har vi skapat Draknyckelns Akademi i den Fria Konsten tillsammans med Emma.

(I detta finns en egen rubrik.)

Men något viktigt i allt Draknyckeln och Akademin står för är: en mening ur Akademins konfidensalitetsförklaring:( Med tillit till vars och ens inre liv, släpper vi varandra fria, till det inre ljus som lyser genom oss alla.)

Loppmarkanden, second hand ,basar o. Galleri är som en inraming och en möjlighet till en ekonomi

 som bl.a kan bära, mötesplatesen i olikheter.

Våra kunder och kära gäster, handlar och skapar därigenom möjligheter för oss som väljer,

Draknyckelns aktiviteter inom konst och helande. Alla har det, det är gräsrotsboggie som gäller på draknyckeln.

Vi tackar verkligen alla som bidragit till våra 6 år i Järna, med goda tankar, pengar, deltagande

närvarande härvaro.

Med ljus och kärlek

 Siv och Stefan

Draknyckeln